Styrelse

Ordförande:

Nils Dafgard - nils@byalaget-kullsbjorken.se

tel 070 531 79 34

Vice Ordförande:

Jan Engström - jan@byalaget-kullsbjorken.se

tel 070 521 66 07

Sekreterare:

Ing-Britt Blomberg - ing-britt@byalaget-kullsbjorken.se

tel 070 176 53 33

Kassör:

Gunilla Stridh - gunilla@byalaget-kullsbjorken.se

tel 070 854 06 15

Ledamöter:

Per Örn - per@byalaget-kullsbjorken.se

 

 

Suppleanter:

Rickard Lindkvist

Bengt Wahlström

Revisorer:

Kenth-Åke Åkesson, Göran Zachrisson

 

Valberedning - Kerstin Sors (sammankallande)

tel 070 325 20 50 eller mail: valberedning@byalaget-kullsbjorken.se

Anders Gatu

Johan Lindberg

 

Stadgarna för byalaget hittar du nedan.

Styrelsen