Valberedningen

Valberedning - Kerstin Sors (sammankallande)

tel 070 325 20 50 eller mail: valberedning@byalaget-kullsbjorken.se

Anders Gatu

Johan Lindberg