Övrigt

 

Hej alla bybor!

Leksands kommun har ju tagit beslut om väghållningen av enskilda vägar. Förmodligen har alla fått Leksandsnytt och den folder från kommunen som var bifogad.

Förändringen berör alla fastboende längs enskilda vägar och kommunen förväntar sig att skriva kontrakt med väghållningsorganisationer som representerar dessa boende under 2019. Upprättas inget kontrakt kommer kommunen att upphöra med väghållning av berörda vägar från 1 januari 2020.

 

Från byalagets sida kan vi uppmana våra medlemmar att börja aktivera sig snarast då bildande och registrering av nya samfälligheter tar tid. Förresten, finns det någon vilande samfällighet som kan väckas till liv och användas för ändamålet? Den här frågan ligger egentligen inte på byalagets bord, men då vi har hemsida och facebooksida kan vi medverka till att sprida information. Vi kan även bidra med att ordna en träff för våra bybor där lämpligt agerande kan diskuteras. Hör av er till någon i styrelsen med synpunkter på vad vi kan vara behjälpliga med.

 

Länk till kommunens broschyr:

http://www.leksand.se/Documents/Trafik%20och%20infrastruktur/Trafik%20och%20gator/171004%20enskilda.pdf?epslanguage=sv