Övrigt


Hej alla bybor!

Leksands kommun har ju tagit beslut om väghållningen av enskilda vägar. Förmodligen har alla fått Leksandsnytt och den folder från kommunen som var bifogad.


Länk till kommunens broschyr:

http://www.leksand.se/Documents/Trafik%20och%20infrastruktur/Trafik%20och%20gator/171004%20enskilda.pdf?epslanguage=sv

Info angående byalagets medlemsregister.

Kullsbjörkens byalag för ett enkelt register över sina medlemmar i huvudsak för att ha kontroll över vilka som betalt medlemsavgiften och därmed har rösträtt på bystämman.

Nedan finns ett dokument som beskrtiver hur registret hanteras. Detta dokument kommer att bifogas kommande medlemsbrev.

/Styrelsen